CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information Society and Sustainability

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; A Frotschnig ; R Pestel
(1999)
[Bok, med redaktör]

IPTS Report, Special Issue, No. 32, pp. 4-45Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26084

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur