CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Telecommunications Transformation: Technology, Strategy and Policy

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; S Levin
(1998)
[Bok, med redaktör]

IOS Press, OhmshaDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur