CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Restructuring Japan's Telecommunications

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
(1997)
[Bok, med redaktör]

Telecommunications Policy, Special Issue, Vol. 21, No. 2, pp. 79-194Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur