CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Race to European Eminence: Who are the Coming Tele-Service Multinationals

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
(1994)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur