CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solving harmonic linear problems in unsteady turbomachinery flows using a preconditioned GMRES solver

Magnus Stridh (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
proc. ECCOMAS CFD 2006, Egmond an See, Holland, Sept. 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26075

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur