CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Techno-Economic Mangement of Investments in Telecommunications Networks

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1990-08-15
Tid: 11.00
Lokal: 11.00 Chalmers Univesity