CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Triplet energy transfer in porphyrin dimers: Comparison between pi- and sigma-chromophore bridged systems

Joakim Andréasson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Johan Kajanus (Institutionen för kemi och biovetenskap, Organisk kemi) ; Jerker Mårtensson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Organisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 122 (2000), 40, p. 9844-9845.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 26062

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Organisk kemi (1900-2004)

Ämnesområden

Spektroskopi

Chalmers infrastruktur