CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design, Fabrication and Analysis of InP-based Heterostructure Barrier Varactors

T. Arezoo Emadi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2007-12-20.
CPL Pubid: 26061

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-02-28
Tid: 14.00
Lokal: 14.00 Kollektorn