CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Method and device for measuring emissions of gaseous substances to the atmosphere using scattered Sunlight spectroscopy

Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
(2006)
[Patentansökan]


Denna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26060

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur