CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling constraints on the emission inventory and on vertical diffusion for CO and SO2 in the Mexico City Metropolitan Area using Solar FTIR and zenith UV spectroscopy

B. de Foy ; W. Lei ; M. Zavala ; R. Volkamer ; Jerker Samuelsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Johan Mellqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; A-P Martinez ; M. Grutter ; L.T. Molina
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Vol. 6 (2006), p. 6125-6181.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26056

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur