CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Optical Remote Sensing Instruments for Volcanological Applications – results from the EU-project DORSIVA

Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; U. Platt ; C. Oppenheimer ; M. Millan ; L. Alonso ; D. Chen
Cities on Volcanoes IV, Quito, 23-27 January, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur