CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Optical Remote Sensing Instruments for Volcanological Applications

Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; U. Platt ; C. Oppenheimer ; M. Millan ; L. Alonso ; D. Chen
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26051

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur