CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Stereoscopic PIV to Investigate the Crossplane Modal Composition of a Far Turbulent Axisymmetric Jet

Maja Wänström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 59 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26049

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-06-12
Tid: 10.30
Lokal: 10.30 Konferencerum Gamma, Hörsalsvägen, Chalmers.

Ingår i serie

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden