CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charge recombination versus charge separation in donor-bridge-acceptor systems

Joanna Wiberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; L. J. Guo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Karin Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Daniel Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Thomas Ljungdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Jerker Mårtensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 129 (2007), 1, p. 155-163.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 26048

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The Effect of Tunnelling Barrier Width and Height on Electron Transfer Rates


Emerging Energy Possibilities