CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coalesced bainite

H K D H Bhadeshia ; Enda Keehan ; Leif Karlsson ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Transactions of the Indian Institute of Metals Vol. 59 (2006), p. 689-694.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 26047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur