CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fine grained sintered cemented carbides containing a gradient zone

Nobom Gretta Ndzimela ; Johannes Neethling ; Susanne Norgren ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Alexandra Kusoffsky ; Bo Jansson
(2007)
[Patent]


Denna post skapades 2007-01-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 26046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur