CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business Models and Financial Impacts of Future Mobile Broadband Networks

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; E Andersson ; S Forge
Paper presented at the CTIF workshop, Aalborg, Denmark, 7 May (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur