CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

4G Radio Developments whitout Europe?

A Weber ; Erik Bohlin (Institutionen för teknik och samhälle) ; Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik) ; B Wingert
Paper presented at the Fifteenth Biennial Conference of the International Telecommunications Society, Berlin, September 5-7 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)
Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur