CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

UMTS Integration and Framework Program Priorities

Erik Bohlin (Institutionen för teknik och samhälle) ; P Ballon ; Joakim Björkdahl (Institutionen för innovationsteknik) ; J-C Burgelman ; Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik) ; C Rodriguez Casal ; A Weber ; B Wingert
Paper presented at the IST Mobile and Wireless Communications Summit, 27-30 June, published in the IST Mobile and Wireless Communications Summit Conference Proceedings, pp. 647-651 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)
Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur