CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Financial Assessment of Fourth Generation Mobile Technologies

Joakim Björkdahl (Institutionen för innovationsteknik) ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik)
Paper presented to the EURO CPR 2004 Conference, 29-30 March, Barcelona, Spain (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26036

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur