CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Japan's Mobile Internet Success Story - Facts, Myths, Lessons and Implications

Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik)
Paper presented at the 14th European Regional Conference, International Telecommunications Society, August 24-25 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26035

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur