CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stereoscopic PIV and POD applied to the Far Jet

Maja Wänström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Knud Erik Meyer
Paper No. AIAA-2006-3368, 36th AIAA Fluid Dynamics Conference ans Exhibit, San Fransisco, June 5-8. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Jet turbulence, PIV, PODDenna post skapades 2007-02-07.
CPL Pubid: 26034

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur