CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Where are the Lessons from Japan's Mobile Internet Success Story?

Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik) ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik)
Paper presented at the m-business 2003 International Conference, Vienna, Austria, June 23-25 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur