CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flame oscillations in tubes with nonslip at the walls

V'yacheslav Akkerman ; Vitaly Bychkov ; Arkady Petchenko ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Combustion and Flame Vol. 145 (2006), p. 675.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-29.
CPL Pubid: 26028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur