CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Financial Analysis of the Swedish 3G Licensees - Where are the Profits?

Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; Joakim Björkdahl (Institutionen för innovationsteknik)
Paper presented at the 12th European Regional Conference of the International Telecommunications Society, Dublin, September 2-3 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26024

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur