CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Culture as a Driver Towards a Sustainable Information Society

M Ottisch ; Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; A Frotschnig
Paper presented at the International Cultural Studies Conference, Paris, September 15-19 (1999)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur