CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Violent folding of a flame front in a flame-acoustic resonance

Arkady Petchenko ; Vitaly Bychkov ; V'yacheslav Akkerman ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Physical Review Vol. 97 (2006), 16,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-29.
CPL Pubid: 26022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur