CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of interface-related anisotropy on magnetic properties of Fe- and Co-based thin films and patterned structures

O. Kazakova ; Maj Hanson (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; A. C. C. Yu
Journal of Applied Physics Vol. 96 (2004), p. 6512-6519.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 2602

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur