CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Policy and Strategic Conflicts in Japanese Telecommunications

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Paper presented at the Eleventh Biennial Conference of the International Telecommunications Society (ITS), Seville, June 16-19 (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26017

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur