CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Telecommunications Liberalization in Sweden 1980-1992: An Overview

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Paper presented at the European Communications Policy Research Conference, Söro, Denmark, October 30-31 (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26014

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur