CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flame propagation along the vortex axis

Arkady Petchenko ; Vitaly Bychkov ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; A Oparin
Combustion Theory and Modeling Vol. 10 (2006), 4, p. 581-601.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-29.
CPL Pubid: 26013

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur