CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicles for attention creation - The case of a concept car at Volvo Cars

Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Maria Backman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
European Journal of Innovation Management p. 149-160. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Project ManagementDenna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26011

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur