CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wireless R&D in EU: A Review

Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; Erik Andersson
info Vol. 6 (2004), 6, p. 388-398.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur