CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developments for 4G European Policy

A Weber ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik ; Extern) ; B Wingert
info Vol. 6 (2004), 6, p. 383-387.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26008

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur