CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Separation of emitted and photochemical formaldehyde in Mexico City using a statistical analysis and a new pair of gas phase tracers

A. Garcia ; R. Volkamer ; L. T. Molina ; M. J. Molina ; Jerker Samuelsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Johan Mellqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; S. Herndon ; C. Kolb
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Vol. 5 (2005), 2005, p. 11583-11615.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26007

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur