CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MWNT reinforced melamine-formaldehyde containing alpha-cellulose

Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; P-Y Henrio (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Anja Lund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; T-M Laurie (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Sergio Alfonso Pérez-García (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Helen Hassander ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Composites Science and Technology Vol. 67 (2007), p. 844-854.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 26006

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur