CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prospects Beyond 3G

C Rodríguez Casal ; J-C Burgelman ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik)
info Vol. 6 (2004), 6, p. 359-362.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26005

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur