CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photochemical modeling in the Po basin with focus on formaldehyde and ozone

L. Liu ; F. Flatoy ; C. Ordones ; G.O. Braathen ; C. Hak ; W. Junkermann ; J. Adreani-Aksoyoglu ; Johan Mellqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; A. S. H. Prevot ; I.S.A. Isakssen
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions Vol. 6 (2006), p. 5057-5094.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 26004

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur