CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The i-mode Success Story - Towards a Systems Explanation

Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik) ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik)
Communications & Strategies (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

No. 52, 4th Quarter, pp. 193-214Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 26000

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur