CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES based jet noise prediction for mixer-ejector configurations including acoustic liner model

Markus Burak (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Niklas Andersson
Inter-Noise 2006 Congress, Honolulu, Hawaii, USA (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: LES, mixer-ejector, acoustic linerDenna post skapades 2007-01-29. Senast ändrad 2007-06-01.
CPL Pubid: 25999

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Large Eddy Simulation for the Analysis of Jet Noise Suppression Devices


Large Eddy Simulation for the Analysis of Supersonic Jet Noise Suppression Devices