CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Competition Policy and Scenarios for European 3G Markets

Joakim Björkdahl (Institutionen för innovationsteknik) ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik)
Communications & Strategies (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

No. 51, 3rd Quarter, pp. 21-34Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 25998

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur