CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Incentives to Innovate with Next Generation Networks

Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik)
Communications and Strategies (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Special Issue, No. 48, Fourth quarter, pp. 97-117Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 25997

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur