CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Financial Analysis of the Swedish 3G Licensees: Where are the Profits?

Joakim Björkdahl (Institutionen för innovationsteknik) ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik)
info Vol. 4 (2002), 4, p. 10-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 25996

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur