CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digitization ans Strategic Opportunities - On the Roots to the NTT Divestiture Debate

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Communications & Strategies (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

No. 30, 2nd quarter, pp. 51-73Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 25994

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur