CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Survey on Managerial Incentives and Investment Bias: Common Structure but Differing Assumptions

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Journal of Business Finance and Accounting Vol. 24 (1997), 2, p. 197-248.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 25993

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur