CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Telecommunications Liberalization in the Nordic Countries

J Müller ; Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; J Karpakka ; C Riis ; K.E Skouby
Telecommunications Policy Vol. 17 (1993), 8, p. 623-630.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 25990

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur