CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

External Technology Acquisition in Large Multi-Technology Corporations

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Christer Oskarsson (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Niklas Sjöberg (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
R&D Management Vol. 22 (1992), 2, p. 111-133.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 25988

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur