CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Appraising Investments in New Telecom Technologies: The Case of Swedish Telecom

Erik Bohlin (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Prometheus Vol. 10 (1992), 1, p. 30-52.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-30.
CPL Pubid: 25987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur