CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cultural Differences in Driver Attitude towards Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

Anders Lindgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)) ; Robert Broström ; Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)) ; Peter Bengtsson
IEA World Conference of Ergonomics July 10-14th, Maastricht, Holland (2006)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-01-29. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 25986

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsforskning

Chalmers infrastruktur