CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The 4th ACM Workshop on Proceedings of the 4th ACM Workshop on Formal Methods in Security Engineering

Andrew Gordon ; David Sands (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
(2006)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Security, Formal MethodsDenna post skapades 2007-01-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 25983

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur